Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Niepamięć pewnych przeżyć

Drogi rozwoju nauki, ukierunkowane skrajnie różnymi założeniami wstępnymi, schodzą się czasem, ku zainteresowaniu historyków i zaskoczeniu współczesnych. Tak było z Freudem i Pawłowem- To właśnie w laboratorium fizjologicznym Pawłowa, jak powszechnie wiadomo, przeprowadzono udane badania eksperymentalne nad wpływem sytuacji ..?rudnych o cechach urazu psychicznego na wystąpienie, znacznie później, objawów’nerwicy (rozdz. VII, § 3). Podjęty wątek grozi jednak’ ôdéjsciçm od zasadniczego tematu. Pozostając więc .przy nim i zbierając to co powiedziano dotąd, nasuwa się następująca interpretacja zjawiska déja vu i déja vécu.

W niektórych przypadkach podłożem tych zjawisk zdaje się być niepamięć pewnych przeżyć, ale niepamięć tylko pozornie zupełna. Ktoś kto był już w mieście, do którego przybył obecnie, ale swej pierwszej bytności nie pamięta (było to bowiem wiele lat temu), sądzić może, że znalazł się w tym mieście po raz pierwszy, (b) Skądinąd wiadomo, że niejasne poczucie znaności pojawia się niekiedy w przypadku zetknięcia się ponownie z przedmiotem, osobą, zjawiskiem, mimo że okoliczności pierwszego przeżycia /Zatarły się w pamięci. To poczucie znaności bywa zredukowane do mglistego przeświadczenia, że „coś było”. Człowiek np. nie pamięta zabawki, jaką dostał na imieniny, gdy miał pięć lat, ale zarazem trafnie odrzuca fałszywe sugestie: nie pamiętam co wtedy dostałem, ale wiem, że to nie była żadna z tych zabawek, które mi teraz pokazanor to było coś innego, czego jednak nie potrafię uchwycić… Otóż to nieokreślone poczucie znaności może zostać wzbudzone przez sytuację występującą w życiu ponownie, mimo że człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, i ?Taktuje j% jako nową, stąd zaskoczenie wobec nasuwającego się, niezrozumiałego poczucia znaności.

Z kolei uwzględnić należy czynniki aktywizujące proces reprodukcji, do których m. in. należą, jak wiadomo, odpowiednie sugestie poddawąne w hipnozie. Również w stanie gorączkowym niekiedy ma miejsce nasuwanie się obrazów pamięciowych wydarzeń prawie że zapomnianych. Podobnie działa czasem silne wzruszenie, które – co należy podkreślić – uważane jest przecież za jeden z czynników współwyzwalających déja vu. Ale bodaj najczęściej déja au pojawia się w okresach astenizacji, tj. ogólnego obniżenia aktywności oraz odporności psychicznej. Okresy te występują w przebiegu różnyęh nerwic, mogą też być spowodowane długotrwałym znużeniem, niedoborem snu, zatruciem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.