Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Nieformalne grupy młodzieżowe – dalszy opis

Psychologowie amerykańscy (np. E. B. Hurlock, K. C. Garrison) zwracają uwagę na pewne różnice między dziewczętami i chłopcami. Twierdzą oni, że dziewczęta są bardziej intymne w przyjaźni, bardziej ekskluzywne i bardziej jej potrzebują niż chłopcy.

Badania nad współżyciem polskiej młodzieży w klasach koedukacyjnych wykazują, że we współczesnej szkole koedukacyjnej zjawisko przyjaźni między osobami tej samej płci ulega niekiedy degradacji. Silne wzajemne zainteresowania między osobami różnych płci osłabiają zainteresowania tą samą płcią, a kontakty erotyczne zastępują w pewnej mierze więzy przyjaźni.

Pozostaje jeszcze pytanie, dlaczego właśnie w tym wieku rodzi się przyjaźń i osiąga swoje nasilenie?

Poza ogólną potrzebą obcowania z rówieśnikami, uzasadniają to zjawisko momenty natury społecznej, jak i psychicznej. Na skutek rozluźnienia więzów rodzinnych i nasilenia konfliktów z otoczeniem młodociani szukają oparcia w swojej grupie rówieśniczej. Obcowanie z grupą nie może jednak zaspokoić potrzeby głębszej więzi uczuciowej i bardziej intymnego kontaktu osobistego. Poczucie osamotnienia, liczne problemy i rozterki tego wieku, często nawiedzające stany depresyjne, nowe zaskakujące przeżycia w sferze seksualnej – wszystko to skłania młodocianych do szukania wśród rówieśników osoby godnej zaufania, całkowicie oddanej i posiadającej takie same potrzeby i kłopoty. W miarę dorastania, osiągania równowagi emocjonalnej i coraz większego przystosowania się do wymogów życia społecznego przyjaźń traci swoją wyjątkową rolę, słabnie napięcie emocjonalne, tak charakterystyczne dla młodzieży w wieku 12 – 17 lat.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.