Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Natura i funkcja informacji zwrotnej w nauczaniu

Żeby precyzyjnie posługiwać się informacją zwrotną, musimy dokładnie wiedzieć, co ma być przedmiotem uczenia się. Jak pamiętamy, jest to pierwsze z trzech głównych pytań, na które powinien sobie odpowiedzieć r nauczyciel. Z rozdziałów 3. i 4. dowiedzieliśmy się, że ścisłe określenie celów nauczania w kategoriach zachowania ucznia ułatwia odpowiedź na to pytanie, i może być związane co najmniej z jednym z trzech rodzajów oceniania: 1) przed rozpoczęciem nauczania (testowanie wstępne), 2) w trakcie jego trwania (ocena kształtująca) i 3) po jego zakończeniu (ocena podsumowująca). Teraz mamy już dostateczne przygotowanie, by lepiej poznać związek pomiędzy szczególnymi celami dydaktycznymi a oceną i doskonaleniem procesu uczenia się i nauczania, a zwłaszcza uświadomić sobie fakt, że cele są niezbędnym elementem cyklu: reakcja – informacja zwrotna – korekta – reakcja…

Jasne określenie celów dydaktycznych i uprzedzanie o nich uczniów jest korzystne dla procesu oceny, gdyż wszyscy wtedy z góry wiedzą, czego mają się nauczyć i jakie są kryteria oceny. Jeżeli wyraźnie sformułujemy cele w kategoriach zachowania uczniów, to wiemy jeszcze przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego, jakie czynności oceniające muszą uwzględniać nasze narzędzia pomiaru. Ponieważ kryteria oceny są równoznaczne z opisanymi Cykl nauczanie- celami, nazywamy takie narzędzia testami opartymi na kryterium. Wstępne -uczenie się to… przetestowanie uczniów w zakresie tych, lub podobnych, czynności ułatwia nam stworzenie każdemu takich sytuacji dydaktycznych, jakie są mu niezbędne do skutecznego uczenia się. Rezygnując zaś z testu wstępnego moglibyśmy poddać wszystkich tym samym oddziaływaniom bez względu na faktyczną korzyść płynącą stąd dla poszczególnych uczniów.

Z chwilą gdy we właściwy sposób rozmieścimy uczniów na kolejnych etapach procesu dydaktycznego, cele i ocena zaczynają się wzajemnie kształtować ułatwiając im nabycie wiedzy, umiejętności, postaw i w ogóle wszystkiego, czego mają się nauczyć. Jak pamiętamy z rozdziału 4., ocena kształtująca dostarcza danych o skuteczności procesu uczenia się i nauczania w trakcie jego przebiegu, nie zaś dopiero po zakończeniu. Dzięki temu informacje o charakterze oceniającym mogą być z miejsca wykorzystane do skutecznego korygowania.

Zdaniem Jamesa Błocka (1971) ten zwrotno-korygujący aspekt oceny kształtującej umożliwia systematyczną modyfikację procesu dydaktycznego w podobny sposób, jak gdyby czuwał nad nim osobisty korepetytor ucznia.

Gdy tylko uczeń popełni błąd, tok nauczania zostaje tak czy inaczej zmieniony – podaje się nowe wskazówki, zaleca dodatkowe ćwiczenia lub modyfikuje charakter bądź wielkość wzmocnienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.