Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

MUSICA MEDICA W TERAPII DZIECI DYSLEKTYCZNYCH CZ. II

Pierwsze lata szkoły podstawowej są dla dziecka bardzo trudnym okresem. Stawia mu się duże wymagania, oczekuje samodzielności, podporządkowania się regułom życia szkolnego, uczestnictwa w życiu klasy. To, w jakim stopniu uczeń zdoła się przystosować do nowej sytuacji i aktywnie, bez napięć działać, może mieć wpływ na kształt jego osobowości, sposoby radzenia sobie z trudnościami w dalszym życiu. Rodzice często zastanawiają się, kim będzie ich dziecko w przyszłości. Plany i marzenia dotyczą przede wszystkim lepszej kariery życiowej dziecka, w dużej mierze uzależnionej od prawidłowej i twórczej edukacji. W szczególny sposób przeżywają przygotowanie dziecka do roli ucznia klasy pierwszej. Mają nadzieję, że ich dziecko będzie dobrym uczniem. Tymczasem może przyjść rozczarowanie.

Na początku kariery szkolnej trudności mogą dotyczyć nauki czytania i pisania. Rodzice zaskoczeni problemami dziecka nie zawsze rozumieją intencje nauczyciela, który kieruje ich pociechę do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uważają, że skoro dziecko nie jest upośledzone, to niepowodzenia w nauce wynikają z lenistwa i braku chęci do nauki. Obiecują więc, że poświęcą mu więcej uwagi i czasu. Jednak problem nie na tym polega.

Rodzice często nie są odpowiednio przygotowani, by w sposób prawidłowy stymulować rozwój dziecka. Natomiast nauczyciele zajmujący się nauczaniem i wychowaniem całej klasy nie mają wystarczająco dużo czasu i umiejętności, aby skutecznie likwidować zaburzenia swoich wychowanków. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie tej dziedziny działalności pedagogowi korekcyjnemu.

Specyficzne trudności w opanowaniu czytania i pisania pojawiają się również u dzieci w normie, a nawet – z wyższym od przeciętnego poziomem intelektualnym. Najczęściej bezpośrednią przyczyną występujących trudności w opanowaniu czytania i pisania o charakterze dyslektycznym jest obniżona i zaburzona sprawność procesów percepcyjno-motorycznych, głównie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowe- go. Często do zaburzeń stanowiących bezpośrednią przyczynę trudności w opanowaniu czytania i pisania dołączają się zaburzenia lateralizacji, mowy oraz zaburzenia emocjonalne, takie jak lękliwość, nadruchliwość, podwyższony nastrój, które osłabiają efektywność uwagi i obniżają rezultaty pracy.

Sytuacja dziecka z ryzykiem dysleksji w przedszkolu i dyslektyka w szkole jest wyjątkowo trudna i niekorzystna. Pierwsze niepowodzenia często stają się przyczyną zniechęcenia do nauki, powodują wystąpienie różnego rodzaju reakcji nerwicowych oraz trudności wychowawczych. A zatem jest konieczne otoczenie dzieci dyslektycznych troską i opieką terapeutyczną.

Pokonywanie trudności w nauce o charakterze dyslektycznym wymaga zastosowania specjalnych zabiegów i środków, uwzględniających odmienność tych niepowodzeń, a nie dających się usunąć w toku zwykłej nauki szkolnej. (…) Z analizy badań wynika, że:

– terapia aparaturą akustyczno-wibracyjną Musica Medica wpływa pozytywnie na podniesienie poziomu sprawności procesów poznawczych, wyrównywanie opóźnień rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych i ich integrację u dzieci dyslektycznych:

– łączenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z terapią Musica Medica wpływa korzystniej na aktywność dzieci podczas zajęć aniżeli same zajęcia prowadzone wyizolowaną metodą tradycyjną (najczęściej wyłącznie werbalną):

– terapia wzmaga koncentrację uwagi i motywację do nauki:

– łagodzi zaburzenia emocjonalne:

– kształci twórczą postawę dziecka oraz wzmacnia i rozwija poczucie własnej wartości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.