Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Możliwości warunkowania w początkowym okresie życia

Sposób wytwarzania odruchów warunkowych wiąże się częściowo z ich rodzajem, pewne zmiany rozwojowe mają jednak, jak się zdaje, charakter bardziej ogólny. Tak jest na przykład z niezbędną do wytworzenia związku czasowego liczbą połączeń czynnika obojętnego z bodźcem bezwarunkowym. Szybkość wytwarzania odruchów warunkowych wzrasta z wiekiem dzieci bardzo znacznie, a wyraźny postęp w tej dziedzinie zaznacza się już w najwcześniejszych okresach rozwojowych. Jeśli rozpoczyna się badanie w pierwszych dniach po urodzeniu dziecka, to związek czasowy uzyskuje się często dopiero po kilkuset połączeniach, gdy tymczasem – w przypadku zaistnienia tej samej sytuacji eksperymentalnej – w drugim miesiącu życia do wytworzenia związku wystarcza kilka połączeń.

Liczne badania wskazują na zwiększające się w początkowym okresie życia możliwości w zakresie warunkowania (Morgan i Morgan, 1944). Dodajmy od razu, że możliwości te wzrastają do pewnego czasu, a w starszym wieku następuje ich spadek. Braun i Geiselhart (1959) stwierdzili to na przykład warunkując odruch mrugania u dzieci, ludzi młodych i osób starszych.

W najwcześniejszych okresach rozwojowych jedyny możliwy sposób wytwarzania odruchów warunkowych polega na wielokrotnym łączeniu czynnika obojętnego z bodźcem bezwarunkowym. Później pojawiają się i wraz z wiekiem dzieci stają się coraz częstsze związki czasowe wytworzone nagle, z miejsca, w rezultacie uogólnienia dokonywanego na podłożu dawniejszego doświadczenia. W sytuacji, gdy u dzieci młodszych potrzeba wielu połączeń, u dzieci starszych i osób dorosłych odruch wytwarza się często od razu. Zmiany rozwojowe w tym zakresie są bardzo wyraźne. Narcdnicka stwierdziła na przykład, że w jednej i tej samej sytuacji eksperymentalnej odruch warunkowy wytwarza się z miejsca u dzieci 5- 6-letnich w 28%, u dzieci 7- 8-letnich — w 40%, u dzieci 11- 12-letnich – w 80% (Elkonin, 1960).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.