Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Morrow, Hoagland i Morse i ich badania – dalszy opis

Morrow, Hoagland i Morse (1982 s. 36 i nn.) sugerowali, że wizja napiętnowania towarzysząca szukaniu pomocy u specjalisty zajmującego się zdrowiem psychicznym mogła powstrzymać wiele rodzin przed szukaniem pomocy, zwłaszcza że tradycyjne programy, modele terapeutyczne często zakładają, że stres emocjonalny (problem) wynika z patologicznej osobowości. Ułatwienie dostępu do specjalistów zdrowia psychicznego oraz podejście interdyscyplinarne, które wykorzystują modele terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych technik wspierania rodziny w radzeniu sobie z praktycznymi problemami życia z rakiem dziecka, mogłyby znacząco podnieść liczbę rodzin, które starałyby się i otrzymywały efektywną psychospołeczną i behawioralną pomoc (Varni 1983).

Morrow, Carpenter i Hoagland (1984 s. 317 i nn.) ponownie przeanalizowali dane zebrane przez Morrow, Hoagland i Morse (1982 s. 36 i nn.), aby zbadać relację pomiędzy poziomem leczenia (pacjent bierze aktywny udział w leczeniu, nie bierze aktywnego udziału, pacjent zmarł) a płcią, wiekiem, odczuwaną siecią społecznego wsparcia i psychospołecznym przystosowaniem u 107 rodziców pacjentów pediatrycznych chorych na raka. Odkryli statystycznie istotne pozytywne korelacje pomiędzy postrzeganiem przez rodziców jakości (nie całkowitej ilości) wsparcia a ogólnym psychospołecznym przystosowaniem rodziców do sytuacji choroby ich dzieci. Młodsi rodzice (poniżej 30 lat) zgłaszali znacznie poważniejsze problemy w psychospołecznym przystosowaniu niż rodzice starsi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.