Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Mikrosny

Tak więc przejściowe obniżenie sprawności intelektualnej u człowieka, którego sen został nadmiernie skrócony, wiąże się z trudnością trwałego skierowania czynności odbiorczych w kierunku źródła bodźców i z trudnością spójnego działania. Używając terminologii psychologii tradycyjnej, powiemy raczej o upośledzeniu uwagi, zwłaszcza o jej niedostatecznej koncentracji i trwałości. Ta trudność koncentracji uwagi i jej niewystarczająca trwałość występują oczywiście nie tylko wówczas gdy tempo działania jest narzucone, ale i wtedy, gdy człowiek sam je określa. W tym jednak przypadku korzysta on zwykle z krótkich chwil wypoczynku, np. między dodaniem cyfr w poszczególnych kolumnach, co ułatwia poprawne wykonanie kolejnych działań.

Mikrosny, o których wspomniano powyżej, są charakterystyczne zwłaszcza, choć nie wyłącznie (por. s. 163), dla okresów długotrwałego czuwania, a ich występowanie wyjaśnia częściowo nierówne tempo działania człowieka pozbawionego snu. Przejściowe obniżenie sprawności intelektualnej może jednak wystąpić – uwzględniając znaczne różnice indywidualne w tym zakresie – już w następstwie jednorazowego skrócenia czasu snu do 2- 3 godzin w przeciągu doby. I w tych przypadkach, jak można sądzić, ma przede wszystkim miejsce trudność dostatecznie trwałego ukierunkowania działania, co zdaje się dotyczyć zarówno spostrzegania, przypominania, uczenia się, jak i .myślenia. Tok myśli np. stosunkowo łatwo ześlizguje się z nadanego mu kierunku, pojawiają się nieistotne skojarzenia uboczne, a rozwiązanie zadań, nawet stosunkowo łatwych, wymaga nie tylko więcej czasu, ale ak- 11 Psychologia i psychopatologia tywnej kontroli, krok za krokiem, kolejnych etapów własnego działania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.