Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Co miało duże znaczenie dla psychologii dziecka?

Ogromny wpływ na psychologię, w tym także psychologię dziecka, wywarła inna szkoła, której kolebką był również Wiedeń, rpianowicie stworzona przez Zygmunta Freuda (1856 – 1939) szkoła psychoanalityczna. Swą teorię rozwoju seksualnego Freud oparł głównie na analizie dorosłych pacjentów i ich wspomnieniach z dzieciństwa, ale seksualizmem dzieci zajął się również w osobnej rozprawie i sprawdzał niektóre swe tezy także na dzieciach13. Ważnym wkładem Freuda do psychologii rozwojowej jest zwrócenie uwagi na rolę wczesnych przeżyć dziecka, zwłaszcza jego stosunków emocjonalnych z rodzicami, w kształtowaniu się jego osobowości. Wyłącznie psychoanalizie dzieci poświęciły swe prace: Ająna Freud, córka Zygmunta, i Melanie Klein. Obie działały głównie w Anglii (M. Klein od 1925 r., A. Freud od 1938 r.), toteż prace ich omówimy w ustępie poświęconym psychologii w Anglii. Znane jest zresztą także ogromne rozpowszechnienie się psychoanalizy i w innych krajach Zachodu, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie szeroko uprawiana była i jest psychoanaliza dziecięca.

Duże znaczenie dla psychologii dziecka miały również prace ucznia Freuda, Alfreda Adlera14 (1870 – 1937). Odszedłszy od freudowskiego, czysto popędowego punktu widzenia, podkreśla Adler w swej psychologii indywidualnej (taką nazwę nosi reprezentowany przez niego kierunek) przemożne odziaływanie środowiska na rozwój dziecka, a zwłaszcza na kształtowanie się jego postaw społecznych. Adler zwracał specjalną uwagę na pozycję dziecka w rodzinie i jej zależność od liczby rodzeństwa, kolejności urodzin (dziecko najstarsze, średnie, najmłodsze) i różnicy wieku między dziećmi. Okoliczności.te wpływają, jego zdaniem, w sposób znaczący na stosunek rodziców i rodzeństwa do danego dziecka, wytwarzając w nim postawy pewności siebie lub nieśmiałości, samodzielności lub zależności itp.

Oba wymienione (dobrze w Polsce znane) kierunki wciąż jeszcze nie doczekały się u nas należytej oceny swych dodatnich i ujemnych stron. Warto więc zwrócić uwagę na ostrą krytykę teoretyczną w psychologii radzieckiej, a także na zmianę w ocenie, którą przyniosły ze sobą współczesne badania eksperymentalne w psychologii amerykańskiejł5, dokąd bardzo wcześnie przeniknęły i gdzie szeroko przyjęły się idee freudyzmu, w pewnej zapewne mierze dzięki temu, że w dobie szalejącego faszyzmu i wojny znaleźli tu pole działania także niemieccy i austriaccy przedstawiciele tej szkoły.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.