Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

METODY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Zanim przystąpimy do przedstawienia najważniejszych metod stosowanych w psychologii społecznej, zwrócić musimy uwagę na ważne zagadnienie stosunku psychologii społecznej do dialektyki marksistowskiej. Skoro prawa dialektyki znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach objętych naukowymi badaniami, to będą one dotyczyć także dziedziny zjawisk społecznych z ich psychiczną komponentą włącznie1. Toteż naukowa psychologia społeczna, tak jak psychologia marksistowska w ogóle, będzie starała się wprowadzić dialektyczne ujęcie na teren swoich dociekań. Rzecz jasna jednak, iż sposoby takiego ujęcia muszą być dopiero zwolna wypracowywane na tym nowym terenie. Trudno je zaprezentować w formie gotowej już w chwili obecnej.

Rzecz oczywista, że metoda dialektyczna nie wchodzi w realną kolizję z takimi metodami, stosowanymi od dawna skutecznie przez psychologię, jak eksperyment, obserwacja itd. Metodami psychologii społecznej mogą być zasadniczo wszystkie metody, którymi rozporządza psychologia współczesna, o ile oczywiście okażą się one przydatne do

Nie mogąc na tym miejscu przedstawić szczegółowo metody dialektycznej, odsyłamy czytelnika do zwięzłego wykładu J. Stalina O materializmie dialektycznym i historycznym, Warszawa 1946, Książka, oraz do Wstępu do teorii, marksizmu A. Schaffa, Warszawa 1950, Książka i Wiedza (V wyd.). rozwiązywania zagadnień psychologii społecznej. Wypadnie więc podkreślić specjalnie chyba tylko te zabiegi metodyczne, co do których z góry przyjąć można, iż będą one skutecznym narzędziem tej nauki, a które zresztą zdały już w dużym stopniu egzamin praktycznego zastosowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.