Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Metoda największej drogi korelacyjnej – dalszy opis

W ogólnym systemie wzajemnie powiązanych właściwości, przejawiających się w zajęciach domowych uczniów, wydzielają się następujące grupy właściwości:

Grupa I. Wskaźnik 1 – wypoczynek po pracy bądź jego brak: wskaźnik 2 – wymaganie absolutnej ciszy podczas zajęć: wskaźnik 3 – stosowanie przerw podczas odrabiania lekcji bądź odrabianie lekcji „jednym ciągiem”: wskaźnik 5 – odrabianie lekcji według stopnia trudności: wskaźnik 8 – możliwość lub niemożliwość równoległego wykonywania (częściami) kilku zadań.

Najwyższe współczynniki kontyngencji w tej grupie mają powiązania wskaźników 1-3 i 3-5. Oprócz 8 prawie wszystkie wskaźniki tej grupy są związane ze stopniem męczliwości. Możemy więc określić tę grupę jako „czynnik męczliwości”.

Grupa II. Wskaźnik 6 – uprzednie planowanie zajęć bądź jego brak: wskaźnik 7 – stopień korzystania z brudnopisu: wskaźnik 9 – wzajemny układ między pracą ,,na brudno”, sprawdzaniem i wykonywaniem zadania „na czysto”: wskaźnik 8 – związany z grupą I, jest również związany z II grupą właściwości.

Największy współczynnik kontyngencji ma w tej grupie wskaźnik 9. Dlatego też możemy określić tę grupę właściwości jako „wzajemny układ czynności orientacyjnych i wykonawczych w czasie”.

Grupa III. Wskaźnik 13 – stopień przajawiania się napięcia podczas zajęć (zdenerwowanie): wskaźnik 14 – istnienie błędów wywołanych tylko nieuwagą: wskaźnik 15 – jest w większym stopniu związany z I grupą właściwości (męczliwość). W III grupie wiąże się tylko z 11 wskaźnikiem.

Największy współczynnik kontyngencji charakteryzuje 13 wskaźnik tej grupy. Stąd wskaźniki 11 i 13, rozpatrywane łącznie, prawdopodobnie określają stopień napięcia nerwowo-psy- chicznego (stress). Nie jest wykluczone, że czynnik napięcia miałby większy zakres, gdyby do badanych przez nas właściwości zajęć domowych uczniów włączono dostatecznie dużo wskaźników stanu stressowego.

Trudno jest zinterpretować powiązania między wskaźnikami 5 i 4 oraz między 5 i 12. Ogólna charakterystyka niektórych uwarunkowanych silą procesu pobudzenia właściwości indywidualnego stylu pracy szkolnej uczniów klas wyższych

Na podstawie analizy wyników naszych badań można wyodrębnić trzy wzajemnie powiązane czynniki, warunkujące związek siły procesu pobudzenia z badanymi przez nas właściwościami indywidualnego stylu pracy szkolnej uczniów klas wyższych. Obraz uwarunkowanych siłą procesu pobudzenia aspektów indywidualnego stylu pracy szkolnej przedstawia się w związku z tym następująco.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.