Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Marks i Engels i ich poglądy

Jak wskazują powyższe cytaty, Marks i Engels zwracają uwagę na fcjkt, iż różne stosunki i idee społeczne formować się mogą niejako poza wiedzą osób (członków społeczeństwa), których dotyczą. Otóż sądzimy, iż ów proces, określany przez obu autorów jako „żywiołowy”, odpowiada temu, co powyżej mieliśmy na uwadzę, gdy mówiliśmy o społecznym uczeniu się „przez próby i błędy”. Dążąc do zaspokojenia potrzeb, które mogą być zrealizowane jedynie przy współudziale kontaktów między- jednostkowych, jednostki ludzkie wypróbowują bez planowej zasady różne możliwości, które się w danej sytuacji nasuwają. A te z nich, które okazały się skuteczne, utrwalają się z czasem, rugując inne sposoby postępowania mniej pomyślne. Proces ten przebiega więc „żywiołowo”.

A teraz gdy idzie o treści ideologiczne, do których należą nie tylko obchodzące nas tutaj regulatory, ale także inne ich rodzaje? Otóż w pewnym zakresie tworzą się one jako proste odzwierciedlenie rezultatów danego procesu społecznego. Zmiany, które doszły do skutku w drodze żywiołowego przetwarzania się struktury społecznej, zostają zauważone i zarejestrowane w świadomości, a w konsekwencji ewentualnie także wyrażone słownie. Jednak ów żywiołowy proces przeobrażeń dokonuje się także w ramach już samych ideologicznych elementów. Przez „próby i błędy” zostaje dobrana ta szata ideologiczna, ta forma nadbudowy, która dane stosunki społeczne nie tylko odzwierciedla, ale najlepiej i najprościej (choć nie zawsze prawdziwie) zdaje się tłumaczyć. Ostatecznie pewne elementy ideologiczne powstają nie po to jedynie, ażeby daną rzeczywistość społeczną odzwierciedlić, ale po to, by nią kierować, by ją regulować. Zostają one kreowane przez członków grupy jako środki wpływu na społeczne otoczenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.