Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Lista cech typowych dla klas z kształceniem otwartym

– 1. Warunki uczenia się

Przewidziane jest dostarczanie dzieciom niezwykle różnorodnych materiałów manipulacyjnych w rozmaitych zakresach, przy zachowaniu warunku małego stopnia ich powtarzalności (nie ma stałych zestawów dla poszczególnych klas). Dzieci bez pytania chodzą sobie po klasie. Zachęca się je do prowadzenia ze sobą rozmów. Nauczyciel nie łączy dzieci w grupy na podstawie zdolności mierzonych testami czy normami. Dzieci, generalnie rzecz biorąc, same łączą się w grupy i przegrupowują się wedle własnego upodobania.

– 2. Humanitaryzm, szacunek, otwartość, serdeczność

Dzieci posługują się „książkami” napisanymi przez swych kolegów, służącymi jako materiały do czytania i źródło informacji. Środowisko zawiera materiały wypracowane, dostarczone przez same dzieci. Nauczyciel troszczy się o to, by rozwiązywać konflikty i eliminować zachowania zakłócające nie wciągając do tego całej grupy. Prace dzieci, ich wytwory czy pomysły są szeroko eksponowane w klasie.

– 3. Diagnoza zdarzeń związanych z uczeniem się

Nauczyciel wykorzystuje wyniki testów do tworzenia grup w zakresie nauki czytania i matematyki. Dzieci oczekują od nauczyciela, by korygował ich pracę. Nauczyciel daje im do wykonania testy, by stwierdzić, co potrafią. W celu uzyskania informacji diagnostycznej nauczyciel uważnie obserwuje pracę lub trudności dziecka i zadaje mu krótkie, konkretne pytania, dotyczące określonych doświadczeń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.