Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Który z czynników jest decydujący w rozwoju

Wyniki uzyskane w tego typu eksperymentach – oprócz potwierdzenia współzależności między tym, co w rozwoju jest zdeterminowane czynnikami genetycznymi i środowiskowymi – wskazują, iż wpływ środowiska jest ograniczony.

Opierając się na przedstawionych powyżej wynikach badań, musimy stwierdzić, że szukanie odpowiedzi na pytanie, który z czynników jest decydujący w rozwoju: uczenie się czy dojrzewanie, upraszcza zagadnienie. Każda reakcja wywołana jest działaniem ogromnej liczby bodźców. Każda podlega modyfikacji pod wpływem czynników działających nie tylko w okresie postnatalnym, lecz znacznie wcześniej. Małe zmiany środowiskowe już w okresie rozwoju komórkowego czy płodowego wywołują możliwe do zaobserwowania zmiany w zachowaniu. Brak danych empirycznych wskazujących na wyuczenie się danej reakcji nie świadczy jeszcze o tym, że jest ona wrodzona. Zawsze bowiem istnieje możliwość, że wystąpienie reakcji było uzależnione cd indywidualnego doświadczenia osobnika w okresie prenatalnym lub że komponenty tej reakcji były doskonalone w kontekście wykonywania innych różnorodnych reakcji. Dane empiryczne, jakimi dysponujemy w zakresie procesów genetycznych i procesu uczenia się, nie dają podstaw do dychotomicznego podziału czynników wpływających na rozwój osobnika. Przy obecnym stanie wiedzy nie umiemy bowiem rozgraniczyć tego, co w rozwoju jest zdeterminowane czynnikami genetycznymi, od tego, co jest wynikiem indywidualnego doświadczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.