Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Krytyka pracy Sheldona

Następny zarzut, jaki psychologowie wysuwają przeciw pracom Sheldona, dotyczy metodologicznych niedociągnięć jego badań. Wiele aspektów jego pracy jest narażonych na taki atak, lecz zarzuty te koncentrują się zwykle wokół niezwykle wysokich korelacji, jakie uzyskał Sheldon między zmiennymi budowy ciała a zmiennymi temperamentalnymi.

Humphreys (1957) szczególnie energicznie krytykował te korelacje, argumentując nawet, że z uzyskanych przez samego Sheldona korelacji między zmiennymi budowy ciała wynika, że istnieją nie trzy niezależne komponenty budowy ciała, lecz tylko dwa. Jednakże obraz ten znowu się zmienił dzięki ostatniej publikacji Sheldona, w której stwierdza on, że „korelacje między endomorfią a mezomorfią są bliskie zeru u obu płci. U mężczyzn średnia dla tej korelacji waha się wokół – 0,05, u kobiet wokół + 0,05. Dla korelacji między ektomorfią i endomorfią oraz między ektomorfią a mezomorfią, zawsze ujemnych, średnia obecnie wynosi około -0,40 w obu wypadkach (Sheldon, Lewis, Tenney, 1969, s. 848).

Aczkolwiek Sheldon omawia bardzo obszernie problem tendencyjności oceniającego oraz kontaminację danych (1942, s. 411-425), to jednak najdłuższe rozważania nie przekreślają faktu, że w badaniach nad temperamentem ta sama osoba (Sheldon) oceniała typ somatyczny i temperament. Co więcej, Sheldon, przy swym doświadczeniu w tej dziedzinie, potrafi niewątpliwie sklasyfikować danego osobnika zupełnie dokładnie w kategoriach typu somatycznego w tym czasie, gdy oceniał jego temperament. Tak więc wysokość uzyskanych przez Sheldona korelacji może odzwierciedlać raczej siłę jego przekonania o słuszności własnej koncepcji, niż rzeczywisty związek między budową ciała a temperamentem. Broniąc się przed tym zarzutem, Sheldon wskazał, że swych ocen temperamentu dokonywał przed oceną budowy ciała. Ponieważ oceny budowy ciała są, jak wiemy, wysoce obiektywne, kolejność ta zmniejsza nieco prawdopodobieństwo kontaminacji jednego zbioru ocen przez drugi, aczkolwiek pozostaje możliwość, że ukryte oceny budowy ciała wpłynęły na oceny temperamentu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.