Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

KONTAKTY SPOŁECZNE

Rozwój kontaktów społecznych przebiega u dziecka w ścisłym powiązaniu z rozwojem jego życia uczuciowego. Już pierwsza „odpowiedź mimiczna” niemowlęcia na mimikę dorosłego jest wyrazem nawiązania kontaktu społecznego. Kontakty małego dziecka z otoczeniem są niezbędnym warunkiem rozwoju jego uczuć, a rozwój życia uczuciowego stwarza potrzebę szukania dalszych kontaktów i umacniania istniejącej już więzi.

W pierwszych miesiącach życia dziecko jest raczej biernym partnerem, a inicjatywa nawiązywania kontaktów społecznych podejmowana bywa przez jego otoczenie. Dorośli podchodzą do dziecka uśmiechając się do niego, zaspokajają jego potrzeby fizjologiczne, biorą je na ręce i bawią się z nim. Już na początku wieku poniemowlęcego sytuacja zaczyna się zmieniać. W miarę rozwijającej się sprawności lokomocyjnej dziecko zdobywa coraz większą swobodę w pokonywaniu przestrzeni, a utrwalona jeszcze w okresie niemowlęcym potrzeba więzi emocjonalno-uczuciowej z dorosłym skłania je do poszukiwania towarzystwa najbliższych, podcho- 26 Psychologia rozwojowa… dzenia, uśmiechania się do nich, a w późniejszych miesiącach również i zagadywania.

Pozytywny kontakt z otoczeniem jest niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju mowy dziecka. Zależność ta, podobnie jak i w innych dziedzinach rozwoju psychicznego, jest dwukierunkowa. Mowa kształtuje się w trakcie społecznych kontaktów dziecka z otoczeniem, a jednocześnie pogłębia te kontakty, poszerza i wzbogaca. Dziecko, które potrafi już porozumieć się że swoim otoczeniem za pomocą słów, ma nieporównanie większe możliwości utrwalenia więzi społecznej niż takie, które mówić nie potrafi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.