Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Inteligencja praktyczna według definicji Wechslera

Tego rodzaju struktury poznawcze – jak słownik, pojęcia, złożone procesy symboliczne i sprawności o wysokim stopniu kwalifikacji – opierają się wpływom wieku stosunkowo dobrze. Sugeruje to, iż podłoże nerwowe nabytych sprawności intelektualnych jest odmienne niż podłoże inteligencji niespecyficznej.

Kwalifikacje intelektualne (inteligencja praktyczna według definicji Wechslera) są wynikiem: a) zdolności niespecyficznych oraz b) zdolności specyficznych. Można powiedzieć, że inteligencja praktyczna polega na inteligentnym korzystaniu z doświadczeń lub (co znaczy to samo) – na doświadczeniu w wykorzystywaniu inteligencji (24 – 25).

a. Wrodzona, czyli niespecyficzna (ogólna) inteligencja – zwana czasem „inteligencją typu A” – może być mierzona takimi testami, jak: „Progresywne Matryce”, „Układanki”, „Podstawianie Symboli Cyfr”, „Sortowanie Przedmiotów” oraz „Integracji Czasowej”. Integracja czasowa odgrywa ważną rolę, ponieważ percepcja, selekcja i wyjaśnianie zjawisk muszą zachodzić w miarę ich występowania. Myślenie jest procesem ciągłym, wymagającym aktywnego działania pamięci, wyobraźni, planowania, decydowania oraz sprawdzania wyników z przewidywaniami. Nurt świadomości splata się z nurtem zachowania się, a dalekosiężne strategie skierowane ku odległym celom i oparte na doświadczeniach z przeszłości ulegają zmianom pod wpływem strategii przystosowania się w aktualnych sytuacjach dla przezwyciężenia nieprzewidzianych przeszkód lub wykorzystania nieprzewidzianych możliwości. Integracja czasowa jest cechą intelektualnej działalności na wysokim poziomie i dobrego indywidualnego przystosowania. Życie składa się z wielu wątków, a bieżące powiązanie ich w całość wymaga pewnego wysiłku i zdolności intelektualnych. Niektóre testy inteligencji i wiele umiejętności wymagają !posiadania zdolności integracji czasowej ( w doświadczeniu i działaniu), jak na przykład rozwiązywanie testu Labiryntu lub nawigacji. Ludzie starsi oraz pacjenci z uszkodzeniami mózgu wykazują ograniczone zdolności organizowania swego działania w czasie, szczególnie w sytuacjach złożonych.

b. Sprawności intelektualne – zwane czasem „inteligencją typu B” – mogą być mierzone testem „Słownika” i testem „Wiadomości Ogólnych”. Można je także mierzyć w zakresie kwalifikacji technicznych oraz zdrowego rozsądku. Ćwiczenie takich sprawności wymaga stosunkowo mniej „wysiłku umysłowego”, a testy nie stawiają tak wysokich wymagań intelektualnych, jak przy pomiarach inteligencji typu A.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.