Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Instytucje osobowości

Jeśli nawet uznamy osobowość za nieustannie zmieniające się zjawisko, to jednak istnieją pewne stałe instytucje (establishments) czy struktury, które trwają w czasie i są nieodzowne dla zrozumienia zachowania. Dla określenia tych struktur psychicznych Murray zapożyczył z psychoanalizy terminy ego, id i superego, jednakże do interpretacji tych pojęć wprowadził pewne charakterystyczne elementy.

Murray, podobnie jak Freud, uważa id za magazyn pierwotnych i nieakceptowal- nych impulsów. Tu jest źródło energii, źródło wszelkich wrodzonych motywów, nierozumna i nieuspołeczniona jaźń. Murray podkreśla jednak, że id zawiera również impulsy, które mogą być zaakceptowane przez ego i przez społeczeństwo. Id nie tylko zawiera impulsy popychające zarówno do dobrego, jak i złego, lecz ponadto siła tych tendencji jest różna u różnych osób. Tak więc zadanie polegające na kontrolowaniu tendencji id czy kierowaniu nimi nie jest bynajmniej dla wszystkich jednakowo trudne.

Co się tyczy ego, jego zadaniem nie jest jedynie hamowanie i ograniczanie. Ego nie tylko musi powstrzymywać czy wypierać pewne impulsy czy motywy, lecz – co ważniejsze – musi organizować, planować i regulować sposób przejawiania się innych motywów. Ego, zgodnie z teorią psychoanalityczną, jest tu traktowane jako główny organizator czy integrator zachowania. Jednakże organizowanie to po części zmierza także do tego, by umożliwić czy ułatwić ekspresję pewnych impulsów id. Siła i efektywność ego są ważnymi determinantami przystosowania danej jednostki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.