Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

FUNKCJE RELIGII

SPÓJNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA. Religia jest siłą spajającą społeczeństwo, ponieważ zapewnia wspólne przekonania, wartości i normy, na podstawie których ludzie mogą stworzyć wspólną tożsamość. Religia staje się siłą konsolidującą, ustanawiającą wspólne podstawy życia społecznego. Jest spoiwem społecznym, które wiąże grupę, zapewniając jej wspólny system wartości. Na przykład: Żydzi, którzy od wieków żyją w różnych krajach i kulturach, zachowali odrębną tożsamość głównie dzięki swoim przekonaniom i praktykom religijnym.

Istnieje pogląd, że integrujący aspekt religii jest bardziej widoczny w społeczeństwach wyznających tylko jedną religię. Tak było w przypadku społeczeństw przedprzemysłowych, o których mówił Durkheim, kiedy podkreślał integrujący aspekt religii.

NADANIE SENSU ŻYCIU. Religia ogólnie daje zadowalające odpowiedzi na fundamentalne pytania o ludzką egzystencję i ludzkie cele w życiu. Podejmuje problem życia i śmierci, wskazuje, jak ludzie powinni żyć, określa sens życia i wyjaśnia, co dzieje się z ludźmi po śmierci. Religia jest jedyną instytucją społeczną, która próbuje odpowiedzieć na te zasadnicze pytania.

KONTROLA SPOŁECZNA. Normy społeczne często opierają się na przekonaniach religijnych. Większość najważniejszych regulacji prawnych w Stanach Zjednoczonych (np. prawo zabraniające morderstwa) ma wymiar zarówno moralny, jak i prawny. Są one osadzone w wartościach religijnych i mają religijne uzasadnienie. W Średniowieczu uważano, że królowie sprawują władzę z woli boskiej: w krajach muzułmańskich prawo opiera się na Koranie, świętej księdze islamu.

WSPARCIE PSYCHICZNE. Religia zapewnia wielu ludziom wsparcie emocjonalne i psychiczne, dzięki czemu mogą przetrwać w niepewnej i złożonej rzeczywistości. Religia jest szczególnie potrzebna w okresie kryzysu wywołanego, na przykład, śmiercią bliskiej osoby. Religia nadaje sens umieraniu i przynosi ulgę osieroconym, umożliwiając im rytualne opłakiwanie zmarłych (np. „czuwanie” u chrześcijan, szibah u Żydów).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.