Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Formowanie się osobowości dziecięcej

Jest, jak wiadomo, zasługą Alfreda Adlera, iż poddał on szczegółowej analizie wpływ konstelacji rodzinnej na formowanie się osobowości dziecięcej. Poglądy jego są zbyt powszechnie znane, aby się nad nimi zatrzymywać. Stwierdzić jednak wypadnie, iż tezy Adlera były raczej dedu- kowane z pewnych teoretycznych założeń aniżeli oparte na ścisłej obserwacji. Późniejsze ścisłe badania i obserwacje zachwiały wobec tego prawdziwość jego ‚poglądów. Z nowszych badań systematycznych w tym terenie, -opartych o eksperyment i wywiady, wymienić trzeba badania prowadzone przez Levy’ego4. Zainteresowano się specjalnie objawami zazdrości dzieci, wywołanej przyjściem na świat młodszego brata czy siostry. Okazało się, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem doniosłym i prawie powszechnym, które nie regulowane we właściwy sposób może odibić się wyraźnie na osobowości dziecka starszego wywołując u niego trwałe uczucie zniechęcenia, pokrzywdzenia i jawnej lub utajonej nienawiści.

Gdy dziecko oddane zostanie do przedszkola, wejdzie w grę nowy czynnik – środowisko pozadomowe. Przedszkole daje warunki przezwyciężania charakterystycznego dla małego dziecka egocentryzmu i familiocentryzmu. Stworzone zostają podwaliny do zajęcia miejsca w grupie jako jednego z jej członków, równego w prawach i obowiązkach z innymi członkami.

U progu szkoły powszechnej stwierdzamy dalsze podniesienie się uspołecznienia dziecka. Zaznaczają się tu już pewne swoiste typy społeczne (np. typ matkujący), a w pewnych wypadkach także zdolności kierownicze, które zresztą mogą ujawnić się w zarodku jeszcze wcześniej. Liczne badania zarówno psychologiczne, jak socjologiczne dotyczące Struktury klasy szkolnej1 wykazują, że dzieci 6 czy 7-letnie nie potrafią jeszcze same uformować grupy społecznej posiadającej minimalną spoistość, a obejmującej większą ilość jednostek. Brak tu jeszcze „ducha grupy”, brak solidarności. Dokonuje się dopiero pewien rodzaj wzajemnego przymierzania się, wypróbowywamia i ustalania stopni mocy2.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.