Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Ergi

Mówiąc najprościej, erg jest konstytucjonalną, dynamiczną cechą źródłową. Jest to pojęcie, które pozwala Cattellowi uwzględnić w należytym stopniu doniosłe znaczenie dziedzicznie zdeterminowanych, lecz możliwych do zmodyfikowania mechanizmów napędowych zachowania. Silny nacisk, jaki kładzie on na motywację ergiczną, odzwierciedla jego przekonanie, że współcześni psychologowie amerykańscy nie doceniają wrodzonych determinantów zachowania. Definiuje on erg jako: wrodzoną psychofizyczną dyspozycję, która pozwala swemu posiadaczowi nabywać skłonności do reagowania (zwracania uwagi, rozpoznawnia) na pewne klasy obiektów łatwiej niż na inne, doświadczać określonej emocji w stosunku do nich oraz zapoczątkowywać kierunek działania, które pewna określona aktywność spełniająca (goal activity) kończy w sposób bardziej kompletny niż jakakolwiek inna aktywność. Wzorzec ten obejmuje także preferowane drogi zachowania służebnego czy instrumentalnego, prowadzące do preferowanego celu (1950, s. 199).

Jak wskazuje Cattell, definicja ta składa się z czterech głównych części, które odnoszą się do reakcji percepcyjnej, reakcji emocjonalnej, czynności instrumentalnych prowadzących do celu oraz zaspokojenia dostarczanego przez sam cel. Jeśli połączy się dwie ostatnie części, to definicja ta składa się z komponentu poznawczego, afektyw- nego i dążeniowego (konatywnego – conative), tak samo jak słynna definicja instynktu, sformułowana przez McDougalla. W cattellowskiej teorii osobowości erg istotnie pełni funkcję podobną do tej, jaką w teorii McDougalla pełniło pojęcie instynktu czy skłonności {propensity).

Zdaniem Cattella w wyniku jego badań prowadzonych przy użyciu analizy czynnikowej (Cattell i Child, 1975) zostało dobrze ustalonych 10 ergów. Ergi te to: głód, seks, towarzyskość {gregariousness), opiekuńczość rodzicielska, ciekawość, ucieczka (strach), wojowniczość, nabywanie, dbałość o swój interes {self-assertion) oraz narcystyczny seks. (Nazwa ostatniego z wymienionych tu ergów została zaczerpnięta z teorii psychoanalitycznej: treść tego czynnika dotyczy ogólnego pobłażania sobie – palenie, picie, lenistwo itd.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.