Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Dorastanie jest tym okresem w życiu dziecka

Pomijamy tu celowo szereg trudności głębiej sięgających, jak sprawy \ wagarów, ucieczek, kradzieży, wybryków chuligańskich, alkoholizmu, poważniejszych przestępstw itp., ponieważ są one przedmiotem badań psychologii wychowawczej, klinicznej lub sądowej i nie stanowią specyfiki omawianego okresu. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że opisane przez nas „przeciętne” trudności mogą, przy braku skutecznego przeciwdziałania, ulegać kumulacji i w poszczególnych wypadkach przeobrazić się w trudności o charakterze poważniejszych zaburzeń i odchyleń od normy.

Wyjaśnienie trudności okresu dorastania nie jest łatwe ze względu na niezwykle złożony proces rozwojowy i wielorakie jego uwarunkowania. Nie zgadzamy się z teoriami tych psychologów, którzy usiłują tłumaczyć przemiany tego okresu za pomocą jednego lub dwóch czynników rozwojowych. Nie zgadzamy się również z przekonaniem, że trudności wychowawcze w tym okresie dopiero się rodzą. Trudności te stanowią wynik bardzo różnych i bardzo licznych uwarunkowań, zmieniających się w toku życia dziecka wraz ze zmianą jego warunków.

Dorastanie jest tym okresem w życiu dziecka, kiedy łatwiej niż w innych zaczynają się ujawniać wszystkie dotychczasowe nieprawidłowości rozwoju. Trudności występujące w tym okresie są sygnałem, że dotychczasowe życie dziecka nie było w sposób właściwy zorganizowane, i stanowią alarm dla przedsięwzięcia środków zaradczych. Starania wychowawcze powinny zmierzać w kierunku szczegółowej analizy każdego przypadku celem wykrycia źródeł trudności i zastosowania środków zmierzających do ich usunięcia oraz naprawy szkód wyrządzonych w rozwoju młodocianej jednostki.

Wobec niezwykle złożonej problematyki wieku dorastania oraz zmian, jakim ta problematyka ulega w każdym nowym pokoleniu, istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia metod badawczych, które umożliwiałyby, z jednej strony, szybkie wykrywanie ciągle nowych zależności, z drugiej zaś – bardziej stałych ogólniejszych prawidłowości. Nowe zdobycze wiedzy w tym zakresie, lepsza znajomość praw rozwojowych wpłyną z kolei na doskonalenie metod wychowawczych, przydatnych zarówno dla profilaktyki, jak i dla reedukacji w przypadku zaawansowania trudności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.