Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Definicje empiryczne

Definicje empiryczne (definicje łączące) pozwalają na bardziej lub mniej precyzyjne powiązanie terminów lub pojęć teorii z danymi empirycznymi. Za pośrednictwem tych definicji teoria styka się w pewnych określonych punktach z rzeczywistością, z danymi obserwacyjnymi. Definicje te nazywa się często operacyjnymi, ponieważ podaje się w nich, jakie należy przeprowadzić operacje, aby można było zmierzyć określone zmienne lub pojęcia. Nacisk, jaki kładzie się na definicje empiryczne, jest oznaką przyjęcia nastawienia badawczego i można śmiało powiedzieć, iż aby teoria mogła coś wnieść do jakiejś dyscypliny empirycznej, musi być przekładalna na język empiryczny. Z drugiej strony definicje empiryczne mogą mieć różny stopień ogólności, od pełnej i dokładnej precyzji do stwierdzeń ogólnych, o charakterze jakościowym. Aczkolwiek w zasadzie lepsze są definicje bardziej precyzyjne, to jednak zbyt wczesny nacisk na całkowitą konkretność i precyzję może zniweczyć wiele owocnych pomysłów czy dróg badawczych. Wprawdzie zdefiniowanie inteligencji po prostu jako tego, „co mierzą testy inteligencji”, lub sprowadzenie lęku jedynie do pewnych zmian fizjologicznych mierzonych za pomocą galwanometru jest być może ścisłe, ale nie wydaje się, aby któraś z tych definicji mogła się stać punktem wyjścia konstruktywnych przemyśleń lub badań. Właściwa postawa wobec definicji empirycznych zakłada, iż powinny być one w takim stopniu precyzyjne, w jakim umożliwiają to warunki istniejące w danej dziedzinie nauki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.