Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Dane statystyczne – Lehman

Czytelnik nie znający metod statystycznych może być skłonny do odrzucenia argumentacji Lehmana ze względu na to, iż opiera się ona na wynikach przeciętnych i trendach, charakterystycznych dla poszczególnych grup ludzi. Wynalazczość, inwencja, oryginalność i twórczość artystyczna to cechy indywidualne i nie powinny ginąć w tabelach statystycznych i wykresach. Jednakże reakcja taka jest niewłaściwa. Również małżeństwo, posiadanie dzieci, kupowanie samochodu lub śmiertelny wypadek w czasie jazdy konnej jest sprawą indywidualną, a pomimo to statystycy zestawiają tabele dotyczące ruchu naturalnego ludności, liczby urodzeń, popytu w handlu czy liczby wypadków. Zależności od wieku wykryte przez Lehmana wskazują na procesy typowe w badanej grupie ludzi, a wyjątki stanowią pewne odchylenia od występującego przeciętnie wyraźnego wzrostu lub spadku wydajności intelektualnej. Gdyby każdy twórca był zjawiskiem wyjątkowym i nie istniałyby żadne prawidłowości ogólne, Lehman nie mógłby otrzymać żadnych wyników statystycznych. Niewielu ludzi pracuje tak twórczo przez całe swe życie, aby zależność ich indywidualnej wydajności od wieku była wyraźna. Jeżeli jednak ułożyć w porządku chronologicznym patenty uzyskane przez Edisona (w liczbie 1086), największa ich liczba przypada na 35 rok życia, a ogólny układ zgodny jest z przedstawionym wyżej obrazem.

Jeśli na skali życia wybrać punkt dzielący rezultaty pracy na dwie równe części (wcześniejsze i późniejsze), to punkt ten („mediana” wieku) znajduje się zwykle po 35 roku życia, ponieważ rozkład osiąganych wyników pracy, zwłaszcza wysokiej jakości, wykazuje pewne odchylenia. Produktywność jest większa we wcześniejszym okresie życia i trwa właściwie aż do śmierci, słabnąc w okresie dojrzałości i starości. Fakt ten ma jedynie znaczenie statystyczne, jednak popiera tezę, że twórczość intelektualna nie ogranicza się do jednego szczególnego okresu- życia. Twórcze lata trwają od! uzyskania dojrzałości aż do śmierci. Lata około 35 roku życia są jedynie okresem, w którym tempo osiągnięć osiąga maksimum.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.