Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Czynniki środowiskowe a zaburzenie ukłądu nerwowego

Właściwymi przyczynami omawianych zaburzeń są jednak przede wszystkim czynniki środowiskowe. Zaburzenie czynności układu nerwowego powodują niejednokrotnie tzw. wypadki, szczególnie gdy łączą się one z jakimiś nagłymi, silnymi przeżyciami. Poza wypadkami rolę bardzo istotną odgrywają przeżycia o charakterze urazowym, frustracje i rozmaitego rodzaju sytuacje konfliktowe, silne przeżycia emocjonalne, powstałe pod wpływem czynników bądź o nadzwyczajnej sile, bądź o sile mniejszej, ale działających uporczywie i długo. Często są to głęboko przeżywane tragedie rodzinne, brutalne nieporozumienia między rodzicami, nasilone błędy wychowawcze, nadmierna surowość rodziców, wyróżnianie pozostałego rodzeństwa, stosowanie niewłaściwych kar itd. W przeważającej większości przypadków stosunki wychowawcze w rodzinach dzieci nerwowych są zdecydowanie złe. Często stwierdza się niezrówno- ważenie rodziców. Rodzice niezrównoważeni nie opanowują na ogół swych negatywnych reakcji emocjonalnych i przy dzieciach są wybuchowi. W domu stwarzają atmosferę napięcia i niepokoju. Na atmosferę tę składa się wiele czynników. Dużą rolę odgryWa brak opanowania ruchowego rodziców i ich ogólne zniecierpliwienie, ujawniające się w wykonywaniu codziennych czynności.. Innym czynnikiem jest niewspółmiernie silne w stosunku do sytuacji reagowanie na to, co się dzieje.. Chodzi tu o sytuacje obserwowane przez dziecko, jak i przede wszystkim te, w których bierze ono bezpośredni udział. Czasami jakieś określone podniety wywołują u któregoś z rodziców specjalnie silne reakcje. Jeśli dziecko przeżywa je w sposób przykry, Wówczas rodzi się u niego lęk przed zaistnieniem takich sytuacji. Bardzo często dziecko nie może zapobiec ich powstawaniu i wtedy, zwłaszcza gdy sytuacje te zdarzają się często, pozostaje ono w ciągłym niepokoju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.