Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Czym jest „zbiorowa tresura”?

W tych zakładach, gdzie personel w sposób sztuczny stara się zrobić z dzieci w wieku żłobkowym „przedszkolaków” i zmusza je do zajmowania się „na komendę” określoną czynnością zabawową, dzieci stają się apatyczne, osowiałe, pozbawione własnej inicjatywy, a życie ich sprowadza się do ciągłego „oczekiwania”. Zebranie bowiem kilkanaściorga małych dzieci razem zarówno do zabawy ruchowej, jak do rysowania, lepienia czy wysłuchiwania opowiadania, uciszenie dzieci i inne .przygotowawcze zabiegi pochłaniają większą część energii opiekunek i samych dzieci. Przy takim systemie prowadzenia zajęć Występują wszystkie ujemne strony źle zrozumianego wychowania zbiorowego. Prawidłowy rozwój małego dziecka w’ grupie może być – jak już mówiliśmy – w pełni zagwarantowany jedynie przez właściwie realizowany proces wychowawczy, tzn. nie tylko przez właściwy plan dnia, zapewniający dziecku odpowiednią liczbę godzin snu, czuwania i odpowiednie wyżywienie, lecz przede wszystkim przez szczegółowy, metodologicznie przemyślany i systematycznie realizowany plan wychowawczy.

Jako instytucja wychowawcza żłobek jest pierwszym ogniwem w procesie wychowania zbiorowego: żłobek powinien w tym samym stopniu przygotowywać dzieci do przedszkola, w jakim przedszkole przygotowuje je do szkoły. Formy wychowawcze stosowane w żłobku muszą być jednak różne od form wychowania przedszkolnego. Istota pracy wychowawczej w żłobku nie polega na kierowaniu grupą dzieci jako całością, lecz jako zbiorem małych, dwu- trzy- najwyżej czteroosobowych grupek. Grupki te zaś, to często tylko dzieci bawiące się obok siebie, a nie ze sobą. Zadanie wychowawcze instytucji opiekujących się małymi dziećmi polega m.in na doprowadzeniu do pierwszych form współdziałania dzieci ze sobą, przy jednoczesnym pełnym i możliwie wszechstronnym ich rozwoju indywidualnym

„Zbiorowa tresura”, jako rezultat nadmiernego rygoryzmu, i „zbiorowy chaos” jako rezultat nadmiernego liberalizmu – oto dwa najczęściej spotykane rodzaje błędów w wychowaniu zbiorowym. Każdy z nich kryje inne niebezpieczeństwa i grozi innymi wypaczeniami osobowości małego dziecka. Współpraca psychologów i pedagógów z dobrze przygotowanymi do wykonywania swego zawodu opiekunkami małych dzieci pozwoli uniknąć tego rodzaju błędów wychowawczych i kierować we właściwy sposób rozwojem psychoruchowym dziecka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.