Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Na czym polega myślenie?

Gdy wyłączniki były umieszczane bezpośrednio pod lampami, różnica czasu reakcji u ludzi w różnym wieku była niewielka, a liczba błędów była u wszystkich jednakowa. Gdy światła umieszczano dalej od wyłączników, czasy reakcji u ludzi starszych były dłuższe, natomiast w liczbie błędów różnice prawie nie występowały. Gdy rząd lamp był ustawiony w pozycji o 180° w stosunku do rzędu wyłączników i umieszczony nadal w pewnej odległości od nich, występował wyraźny wzrost czasu reakcji ludzi starszych, natomiast liczba błędów nie ulegała zmianie. Pierwsze objawy trudności wyrażały się w zmianach tempa i dokładności wykonania: nawet proste formy translacji powodują w starszym wieku wzrost czasu wykonania pracy, mimo nie zmniejszonej dokładności wykonania.

W innym, podobnym eksperymencie stosowano ekran z 10 małymi ponumerowanymi krążkami, a badani oznaczali za pomocą ołówka ich pozycję, przy czym ręka i dłoń badanego znajdowały się za zasłoną. Ekran umieszczano poziomo bądź pionowo. Przy poziomych ruchach ręki i poziomym położeniu ekranu różnice czasu i liczby błędów były niewielkie, jednak gdy ekran był umieszczony pionowo, błędy były znaczne, a czas wykonania wzrastał. Eksperymenty te potwierdzają tezę, iż wiek obniża sprawność z powodu gorszego funkcjonowania centralnych procesów translacji, a nie z powodu zaburzeń procesów sensorycznych.

Myślenie polega na ukrytych procesach centralnych, których podłożem fizykalnym jest mózg. Dane dostarczane przez zmysły są asymilowane do już istniejących schematów poznawczych, przy czym, aby człowiek podjął prawidłowy kierunek działania, muszą zachodzić różnego typu przekształcenia informacji. W myśleniu pewną rolę odgrywa wyobraźnia oraz skomplikowane procesy abstrakcji. Istnieją granice zasobu doświadczeń i inteligencji człowieka, jego planowanie jest ograniczone: ograniczona jest także liczba przedmiotów, którymi może on jednocześnie operować w myśleniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.