Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ U DZIECI

Zainteresowanie należy do pojęć złożonych i niejednoznacznie dotąd w psychologii definiowanych. Trudności w jego dokładnym określeniu powoduje głównie fakt, iż istnieje szereg zjawisk niejako w sposób naturalny z nim związanych. Szczególnie bliskie pojęciu zainteresowania są pojęcia zaciekawień, upodobań i zamiłowań. Charakteryzowane one bywają przez oznaczenie roli, jaką odgrywają w nich procesy poznawcze, uczucia, działanie i uwaga69. Szeroką definicję zainteresowań sformułował S. L. Rubin- sz.tejn, akcentując tkwiące w tym zjawisku elementy motywujące i ukierunkowujące osobowość ludzką. „Zainteresowanie, to znaczy pewien kierunek uwagi, myśli i zamiarów, może zostać wywołane przez wszystko, co w jakiś sposób wiąże się (…) z całą ogromną sferą uczuć ludzkich” (1962, s. 839) „(…) Skierowując wszystkie procesy psychiczne na określone tory zainteresowanie uaktywnia równocześnie taką działalność człowieka, która jest zgodna z kierunkiem jego zainteresowań” (tamże, s. 835, 836).

W rozwoju ontogenetycznym zainteresowania powstają i kształtują się w kontaktach ze światem zewnętrznym. Ula dzieci w okresie poprzedzającym wstąpienie do szkoły i jeszcze w młodszym wieku szkolnym charakterystyczny jest płynny i niestały charakter zainteresowań, zawsze jednak zarówno w tym wieku, jak i w późniejszych okresach zainteresowania dzieci w znacznym stopniu odzwierciedlają zainteresowania ich otoczenia społecznego. Ono bowiem dostarcza dzieciom bodźców powodujących powstanie pierwszych dziecięcych zainteresowań i jeśli otacza je należytą opieką, zainteresowania te rozwijają się szybciej i mają szanse utrwalania się. Zaintéresowâhia budzą się łatwiej, jeśli doświadczenia dziecka współgrają z określonymi zdolnościami. Na przykład wrażliwość na barwy, dobre różnicowanie kształtów, spostrzegawczość mogą sprzyjać rozwojowi zainteresowań i zamiłowań do rysunku i sztuki plastycznej: absolutny lub dobry słuch – rozwojowi zainteresowań muzyką, jeśli oczywiście otoczenie stworzy odpowiednie sytuacje i warunki dla dziecięcego działania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.