Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Badanie psychiki młodocianych

Niewątpliwa wartość dzienników bądź pamiętników polega na tym, Że stanowią one olbrzymi materiał spontanicznych wypowiedzi młodzieży. Dają dostęp do najbardziej osobistych, ściśle intymnych przeżyć, odsłaniają życie wewnętrzne młodocianych, tak skrzętnie przed dorosłymi ukrywane. Dzienniki prowadzone przez kilka lat z rzędu pozwalają ponadto prześledzić linię rozwojową w kształtowaniu się różnych cech osobowości piszącego. Analiza większej liczby dzienników umożliwia formułowanie pewnych uogólnień. Trzeba przyznać, że wiedza o specyficznych cechach okresu dorastania narastała W dużym stopniu dzięki odkryciu i wykorzystaniu tego źródła poznania. Wnet jednak spostrzeżono, że niektóre dane empiryczne podważają wartość analizy dziennikowej. Zauważono, że piszących pamiętniki jest wśród młodzieży mniej niż niepiszą- cych, a w niektórych środowiskach społecznych piszący należą do rzadkości (np. w środowisku wiejskim, robotniczym, wśród młodzieży pracującej zarobkowo). Zauważono również, że młodzież tych środowisk nie wykazuje cech, które tak jaskrawo występowały u autorów pamiętników. Tak więc obraz dorastania utworzony na podstawie analizy pamiętników okazał się słuszny w odniesieniu tylko do pewnej części młodzieży i nie dawał podstaw do uogólnień. Inne głosy podważały wartość pamiętnikowych zwierzeń ze względu na ich subiektywny charakter, egzaltację młodych autorów, a nawet pozę literacką, jaką chętnie przybierali.

Wśród innych technik na wzmiankę zasługuje badanie’ dorosłych, którzy z przypomnienia odtwarzają fakty i przeżycia z własnych lat młodości. Zaletą takiego badania jest uzyskiwanie bardziej obiektywnego obrazu dorastania, choć niewątpliwym źródłem błędów tej metody jest fakt zapominania bądź przekształcania ubiegłych doświadczeń. Mimo to interesujące i cenne wspomnienia z lat młodzieńczych psycholog znaleźć nieraz może w bogatej literaturze pamiętnikarskiej, rozpowszechnionej zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach.

Dodatkowym źródłem poznania psychiki młodocianych może stać się także literatura piękna, odtwarzająca w sposób sugestywny, trafny i głęboki doświadczenia i przeżycia okresu dorastania

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.