Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Badania prowadzone przez Z. Babską

Z. Babska (1961) badała, w jaki sposób u dzieci w wieku 1:3-3:0 kształtuje się sygnalizacyjna funkcja cech wyglądu przedmiotów: ich kształtu i barwy. Zadaniem dziecka było odnalezienie zabawki ukrytej w pudełku.

Autorka stwierdza, żę „najwcześniej kierują się dzieci taką konkretną: kategorią rozpoznawczą, jak położenie przestrzenne, dalej konkretnym wyglądem (barwą lub kształtem), wreszcie zaś -dopiero w trzecim roku życia -kategorią bardziej abstrakcyjną, nie dartą w doświadczeniu zmysłowym -stosunkiem identyczności ekranów danych sukcesywnie” (Babska, 1961, s. 180). Najniższy poziom czynności (przypadający na wiek: ok. 1:6) cechuje uprzywilejowanie miejsca, przy czym w 67% eksperymentów było to miejsce przedostatnie. Na poziomie średnim (u dzieci w wieku.2:0 – 2:6) zmniejszają się tendencje perseweracyjne do uporczywego szukania zabawki w tym samym miejscu15 oraz kierowanie się nieistotnymi – przypadkowymi lub niespecyficznymi cechami sytuacji. Na poziotnie najwyższym (w wieku olc. 3 lat) dzieci z reguły, tj. w większości prób (86°/o) znajdują ukrytą zabawkę i szukają jej częściej w pudełkach, do których rzeczywiście została schowana, przy czym najłatwiejsza okazała się seria I eksperymentów (pokrywki ze znanymi kształtami). Świadczy to m.in. o doskonaleniu się wraz z wiekiem analizy sytuacji eksperymentalnej, w powiązaniu z procesami syntezy.

„Analiza – stwierdza autorka – wyodrębnienie w świecie takich cech, jak barwy i kształty dokonuje się dzięki procesom syntezy: wytwarzaniu związków rozmaitego typu pomiędzy czynnikami świata zewnętrznego, posiadającymi jako «składnik» barwy czy kształty, a rozmaitymi formami aktywności dziecka (…) Dzięki związkom między barwami i kształtami a rozmaitymi formami reakcji kształtuje się (pojawia się i zmienia) stopniowo ich funkcja sygnalizacyjna-’nabierają one dla dziecka coraz to nowego znaczenia. Zmiany zakresu tych zjawisk (przedmiotów i zdarzeń, cech, związków i stosunków), które barwy i kształty sygnalizują, zmiany znaczenia barw i kształtów – będące wyrazem kształtowania się ich odzwierciedlenia – związane Są wyraźnie z ogólnym poziomem rozwoju wyższej czynności nerwowej dziecka” (Babska, 1968, s. 479).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.