Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Badania nad przywódcami w różnych grupach

Istnieje bardzo wiele badań dotyczących cech różniących przywódców od nie-przywódców. Głównie przeprowadzano badania nad przywódcami w grupach dzieci i młodzieży. Mniej liczne są badania dotyczące przywódców wśród dorosłych2. Jest rzeczą interesującą, iż jakkolwiek historia mówi nam o przywódcach obdarzonych wątłą budową ciała i nikłym wzrostem, to według amerykańskich badań eksperymentalnych spontaniczni przywódcy młodzieżowi wykazują przeciętnie wyższy wzrost i większy ciężar ciała aniżeli średnie wartości tych cech w odnośnych grupach. Z .przewodnictwem korelują również cechy atletyczne i miły głos. Są to, jak widzimy, wszystko cechy o charakterze raczej fizycznym. Szeroko dyskutowana była sprawa stosunku inteligencji do przewodnictwa. Zachodzi tu niewątpliwie dodatnia korelacja, której współczynnik nie jest jednak bardzo wysoki. Nie nadają się na przywódców wśród młodzieży jednostki, które ogromnie przerastają swoje otoczenie stopniem inteligencji. Jest jednak atutem przy zdobywaniu przewodnictwa stopień inteligencji wychodzącej nieco ponad przeciętną normę. Pokrewnym jest zagadnienie stosunku postępów szkolnych do przewodnictwa. I tu zachodzi dodatnia korelacja, ale niezbyt wysoka. Z cech o charakterze psychicznym ułatwiających przewodnictwo wymieniane bywają dalej zdolności zdobywania zaufania, lojalności i zainteresowania życiem grupowym.

Doniosłość cech wymienionych !na końcu znajduje poparcie w tezie podtrzymywanej przez niektórych autorów, iż ekstrawersja jest częstsza u przywódców aniżeli introwersja.

Próbowano dalej wykazywać, że wśród młodzieży częstość występowania pewnego typu przywódcy zdaje się być związana z wiekiem. Winkler-Hermadenx, który interesował się tym zagadnieniem twierdzi, że pomiędzy dwunastym a czternastym rokiem życia najczęściej spotykanym wśród młodzieży typem przywódcy jest despota. Między czternastym a szesnastym rokiem częstszy jest typ przywódcy pedagoga, a między szesnastym a osiemnastym rokiem przywódcy apostoła.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.