Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Badania nad hierarchią dążeń życiowych

Badania nad hierarchią dążeń życiowych („Co. chciałbyś przede wszystkim w życiu zdobyć, osiągnąć?”) przyniosły następujące wyniki: większość badanych (ok. 79%) preferuje wartości tzw. zdroworozsądkowe: a więc niezależność i zabezpieczenie materialne, dobrze płatny zawód, wysokie stanowisko i powodzenie, ale również duży procent (63%) wypowiada się za tzw. wartościami sercowymi, jak np. szczęście w małżeństwie, oparcie i zrozumienie, spokój i uznanie. O zawodzie „szczególnie pożytecznym dla społeczeństwa” marzy 13,3%, natomiast o zdobyciu majątku mówi tylko 3,5% badanych67.

Z tego, co tutaj przytoczyliśmy, rysuje się następujący obraz naszej młodzieży: posiada ona określone i pozytywne cele życiowe, jest świadoma własnej odpowiedzialności za swoje dalsze losy, dąży do niezależności \ materialnej i szczęścia osobistego, które spodziewa się znaleźć w małżeństwie, miłości, interesującej i pożytecznej pracy. Obraz ten zasadniczo odbiega od przypisywanych powszechnie młodej generacji takich ocen, jak: lekkomyślność, nieodpowiedzialność, pogoń za pieniądzem i lekką pracą. Wycinkowość badań nie upoważnia nas oczywiście do szerokich uogólnień. Jest to obraz młodzieży licealnej dużego miasta: być może obraz młodzieży szkół zawodowych czy też młodzieży pracującej okazałby się inny.

Należałoby jeszcze raz zwrócić uwagę na fakt, iż poglądy i postawy młodzieży krystalizują się stopniowo pod wpływem różnorodnych czynników społeczno-kulturowych i wychowawczych. Sam proces zdobywania własnego poglądu na świat i życie jest bardzo trudny, pełen wahań i sprzeczności nawet u tego samego osobnika.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.