Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Badania Lehmana – dalszy opis

Opis drobniejszych odchyleń od ogólnych wyników stwierdzonych przez Lehmana byłby zbyt długi. Dokładne dane podaje on sam w swej książce i w rozmaitych innych publikacjach (3 – 5). Jego prace mogą być wzorem starannych, obiektywnych i wytrwałych badań naukowych, w których wstępne hipotezy są jasno formułowane i podlegają weryfikacji: opinie i oceny własne autora, dotyczące przyczyn i skutków, są wyraźnie rozgraniczone od wyników obserwacji i danych faktograficznych.

Lehman czerpał informacje ze źródeł obiektywnych, co pozwoliło na opis stanu faktycznego: jego prace nie miały charakteru zbierania argumentów do założonej tezy. Źródła te – książki historyczne, kroniki i encyklopedie – musiały być wielostronne i podawać infor- macje o wielkich liczbach osiągnięć naukowych. Im większa była liczba prac w obrębie poszczególnej grupy wieku, tym rzetelniejsze były wyniki przeciętne. Ilość miejsca przeznaczonego dla omówienia poszczególnych pozycji można było traktować jako ogólny wskaźnik ich znaczenia. Wszędzie, gdzie to było możliwe, korzystano z kilku źródeł informacji tak, aby zmniejszyć błędy lub wpływ osobistych uprzedzeń autorów. Lehman wykazał, jak trudna jest ocena prac niedawno opublikowanych, szczególnie autorów jeszcze żyjących. Autorzy ci nadal tworzą i ich wkład do wybranej dziedziny nie jest jeszcze, być może, zamknięty: dlatego też nie można zadowalająco obliczać wskaźnika zależności od wieku. Lehman wolał opierać się na informacjach dotyczących prac ludzi już zmarłych, których osiągnięcia zostały ocenione przez historię (a ściślej – przez historyków). W stosunku do metody użytej przez Lehmana można zgłaszać uwagi krytyczne, jednak zakres i charakter zebranych danych oraz staranny dobór założeń teoretycznych sprawiają, że argumentacja Lehmana jest w zasadzie niepodważalna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.