Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Badania Harlova

Dane uzyskane w toku rozwiązywania kolejnych zadań podzielono na kilka grup (podanych pod wykresem) i przedstawiono łącznie za pomocą kilku krzywych uczenia się. Krzywe te zmieniają swój kształt zależnie od liczby rozwiązywanych uprzednio podobnych problemów. Krzywa dla pierwszych 8 problemów ma kształt obserwowany zazwyczaj w toku uczenia się metodą prób i błędów, natomiast krzywa dla ostatnich 56 problemów, poczynając od drugiej próby ma kształt linii prostej, co świadczyłoby o tym, że były one rozwiązywane przez „wgląd”. Wyniki badań zrelacjonowane przez Harlowa mają niezwykle doniosłe znaczenie, wskazują, w jaki sposób kształtuje się bardzo ważny aspekt zachowania się człowieka – rozwiązywanie problemów przez „wgląd”. Można sądzić, że jest ono rezultatem transferu.

Zbliżone wyniki uzyskał Harlow prowadząc badania nad grupą 17 dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Analogicznie jak małpy, dzieci uczyły się w kolejnych 84 zadaniach różnicowania dwóch bodźców (naczyń), z których jeden wzmacniano zabawką lub błyskotką, a drugiego nie wzmacniano (rys. 47).

Uzyskane wyniki, pomimo dużej zmienności cechującej zachowanie się człowieka, a zwłaszcza dzieci, i pomimo małej liczby badanych osób wykazały regularny i progresywny wzrost prawidłowych reakcji w każdej następnej serii problemów. Wiele spośród badanych dzieci już po rozwiązaniu kilku problemów potrafiło rozwiązać przez „wgląd” następne.

Termin „wgląd” używany jest w kilku znaczeniach. W tym miejscu użyto go jako odpowiednika angielskiego insight, oznaczającego rozwiązanie problemu nagle, wskutek zrozumienia pewnych zależności, których dotychczas nie dostrzegano. Jest to sposób przeciwstawny do rozwiązywania problemów metodą prób i błędów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.