Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Badania filozoficzne Twardowskiego

Badania filozoficzne Twardowskiego stanowią realizację postulatu, by filozofię uprawiać metodycznie, kierując się wymogami krytycyzmu naukowego. Zaś krytycyzm wymaga, by każdy pogląd, który pretenduje do uznania w oczach nauki, poparty był logiczną argumentacją i aby nie uważano go za jedynie ważny i ostateczny, lecz – na danym etapie nauki – za najlepiej uzasadniany. Kryterium naukowości twierdzeń, zasada możliwości ich racjonalnego uzasadnienia, zwraca się przeciwko innym sposobom przyjmowania twierdzeń w zakresie dyscyplin filozoficznych, np. opierania ich ważności na świadectwie „wczucia”, intuicji lub innych, pozarozumowych źródłach przekonań. O nich powiada Twardowski: „jakkolwiek byśmy nazrwali owe nierozumowe źródła przekonań, zawsze będą to źródła leżące poza rozumem, zawsze więc przekonania na nich oparte będą nierozumowe, czyli irracjonalne, a tym samym przekonania te, o ile by nawet tworzyły wiedzę, nie będą miały charakteru naukowego ani owa wiedza nie będzie naukową. Nie będzie tu miejsca na argumentowanie – tu można nieprzekonanemu powiedzieć jedynie «patrz» albo «czuj» – a kto patrząc nie widzi, albo kto nie czuje, nad tym można ubolewać, ale przekonać go niepodobna” 12. Granica poznania naukowego oddziela twierdzenia, dla których istnieje argumentacja, co do których prawdziwości przekonać się można poprzez nadający się do powtórzenia dowód, od tych, za którymi stoi jedynie „wczuwanie się” lub intuicja.

Krytycyzm – podstawowe znamię postawy naukowej – zwraca się też przeciwko tym wszystkim poglądom, które roszczą sobie pretensje do wyłącznej prawdziwości i ostateczności. Kształtu ostatecznego zdaniem Twardowskiego nie może przybrać żadna nauka, podobnie jak istnieć nie może jedynie ważny pogląd na świat i życie. Postęp naukowy dokonuje się w wyniku krytycznej analizy poglądów zastanych w dążeniu do twierdzeń najlepiej uzasadnionych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.