Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Analiza krzywej uczenia się

Nie jest to jedyny sposób wykreślania krzywych uczenia się opartych na obliczeniach procentowych. Za podstawę można przyjąć na przykład liczbę błędów popełnionych w pierwszej próbie i obliczać, ile procent błędów wyzbywa się badany w kolejnych próbach aż osiągnie wynik całkowicie prawidłowy, czyli 100%.

Analizując krzywą uczenia się zwracamy uwagę na jej kształt w poszczególnych fragmentach. Na podstawie fragmentu początkowego można wnosić, czy czynność, której uczy się osoba badana, jest istotnie dla niej nowa, czy też była już ćwiczona dawniej. Kształt tego fragmentu może świadczyć ponadto o szybkości zapoznawania się przez osobę badaną z nową czynnością, lub o rodzaju wchodzących w grę mechanizmów.

Stromość wzrostu krzywej wypukłej lub spadku krzywej wklęsłej informuje o szybkości uczenia się. Informacje o nieregularności owego wzrostu lub spadku mogą wskazywać na istnienie jakichś czynników działających w okresie uczenia się.

Kształt końcowego fragmentu krzywej pozwala stwierdzić, czy u osoby badanej nastąpiła już stabilizacja osiągnięć charakterystyczna dla jej zdolności i warunków, w jakich przebiega uczenie się (przyrosty wprawy rejestrowane w kolejnych próbach zbliżają się do 0, czyli kształt krzywej staje się coraz to bardziej podobny do linii prostej równoległej do osi poziomej), czy też uczenie się postępuje jeszcze intensywnie nadal (krzywa wznosi się lub opada) i można przypuszczać, że osoba ta będzie czyniła w niezmienionych warunkach dalsze postępy.

Dzięki krzywym uczenia się, działając w określonym czasie różnorodnymi bodźcami, możemy badać eksperymentalnie ich wpływ zarówno na przebieg uczenia się, jak i na końcowe efekty. Okoliczność ta sprawia, że krzywe uczenia się stają się nie tylko dogodnym sposobem przedstawiania uzyskanych wyników, ale również narzędziem ich analizy, prowadzącym do wykrywania ogólnych i szczegółowych prawidłowości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.