Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

AMERYKAŃSKIE WARTOŚCI KULTUROWE

Jeden z najwcześniejszych opisów amerykańskich wartości kulturowych pochodzi od francuskiego gościa na kontynencie amerykańskim, Alexisa de Tocqueville’a (1969: oryginał, 1835). De Tocqueville podziwiał w Stanach Zjednoczonych nieformalność zachowań i głośno wyrażaną równość, dlatego że ówczesny tradycyjny europejski wzorzec kulturowy cechowało sformalizowanie i zróżnicowanie statusu społecznego.

W ostatnich latach socjolog Robin Williams (1970) wyraził przekonanie, że mimo ogromnej różnorodności kulturowej, w Stanach Zjednoczonych istnieje ograniczona liczba podstawowych wartości, na które kładzie się nacisk. Niektóre z tych wartości są opisane poniżej.

Amerykanie, jak pisze Williams, kładą duży nacisk na osiągnięcia i sukces, szczególnie w pracy zawodowej. Są nastawieni na współzawodnictwo i traktują sukces jako miarę własnej wartości. Aktywność i praca są również ważne dla Amerykanów. Amerykanie są najczęściej zabiegani – zajęci taką czy inną działalnością mającą najczęściej związek z pracą. Czynności zawodowe są dla mężczyzn – a także w coraz większym stopniu dla kobiet – ośrodkiem życia codziennego i koncepcji siebie.

Amerykanie szczególnie cenią skuteczność i praktyczność. Nie jest więc przypadkiem, że naukowe badania nad „czasem i zarządzaniem” (Taylor, 1911) miały swój początek w Stanach Zjednoczonych. Jedynym systemem filozoficznym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych jest pragmatyzm – filozofia skoncentrowana na praktycznych konsekwencjach ludzkiego zachowania. Amerykanie mocno wierzą w postęp. Generalnie są optymistycznie nastawieni do życia i uważają, że będzie lepiej.

Amerykanie są humanitarni: zarówno jako jednostki, jak i grupy wyznają potrzebę czynienia dobra za pośrednictwem, na przykład, stworzonych przez siebie licznych organizacji charytatywnych. Amerykanie cenią wolność i demokrację. Wierzą, że jednostki mają prawo do swobodnej samoekspresji, realizowania własnych celów, i dbania o własne dobro, choć niekoniecznie kosztem innych.

Williams odnotowuje także skłonność Amerykanów do myślenia kategoriami podziałów społecznych, co prowadzi niekiedy do rasizmu i wyrażania grupowej wyższości. Etnocentryzm nie jest zatem pojęciem nie znanym Amerykanom.

Inne analizy wartości wyznawanych przez Amerykanów (np. Yankelovich, 1978) dostrzegają zachodzące zmiany. Zauważają rosnącą uwagę, jaką poświęca się sobie i sposobom samoekspresji oraz malejący nacisk na pracę jako centralny punkt życia i jednoczesny wzrost zainteresowania aktywnością w czasie wolnym. Istotnie, kultura amerykańska doświadczyła w ostatnim ćwierćwieczu gwałtownych zmian i nie ma powodu, by wątpić, że przestanie ewoluować.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.